patalasgas testimonial image

SALAMAT SA LOAN STAR!!

Sa ngayong araw tayo ay masaya,
kasi kayo aking nakilala.
Sa inyong magandang opisina,
na nagbibigay halaga sa seaman nangangailangan ng pera.

Loan Star inyong lalapitan,
tara tayo na kaibigan,
Sa Loan Star inyong maasahan,
salamat po sa inyong kabutihan.

Posted in .